Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

Όλοι οι καινούργιοι πυροσβεστήρες που διατίθενται από την εταιρεία μας είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές και πρότυπα που διέπουν την Ελληνική νομοθεσία και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (κελύφους, συγκροτήματος κ.λπ.) για τη προβλεπόμενη χρήση τους. 

Φέρουν επίσης ανάγλυφη σήμανση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία:

 

  • Έτος κατακευής, 
  • Πίεση δοκιμής, 
  • Διακριτικό κατασκευαστή κελύφους, 
  • Μοναδικό σειριακό αριθμό κατασκευής, και φυσικά
  • Σήμανση CE από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.