Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

Η εταιρεία MAME δραστηριοποιείται στον τομέα της ενεργητικής πυρασφάλειας από το 1978. Με ιδρυτές τον Παναγιώτη Μαγγουρίδη και Δήμητρα Μεντή, ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση και 30 χρόνια μετά συνεχίζει να προσφέρει την τεχνογνωσία και ειδίκευση που εγγυάται την προσωπική σας ασφάλεια.      

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο συνολικής επιφάνειας 600m2, δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά. Με συνεχή διεύρυνση των δραστηριοτήτων, είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες σας, σε θέματα πυροπροστασίας.      

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η κατασκευή και εμπορία ενεργητικών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικές εργαλειοθήκες κ.λ.π.), η πώληση και εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, και η απαραίτηση συντήρηση όλων των μέσων πυρασφαλείας (αναγομώσεις πυροσβεστήρων, υδραυλικές δοκιμές φιαλών υψηλής & χαμηλής πίεσης, συντηρήσεις συστημάτων πυρασφαλείας κ.λ.π.). Παρέχουμε επίσης κατάλληλα ενημερωμένο Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό για την κατάρτιση μελέτης πυρασφαλείας για το κτίριο σας και έκδοση πιστοποιητικού από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.      

Η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης Bureau Veritas καθώς επίσης και από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων. Όλα τα προϊόντα μας είναι εναρμονισμένα με τις τελευταίες απαιτούμενες προδιαγραφές και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τα ενεργητικά μέσα πυρόσβεσης.