Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

Η εταιρεία MAME, από την ίδρυση της έως και σήμερα, έχει ως προτεραιότητα την καλή εξυπηρέτηση και μέγιστη ποιότητα στις υπηρεσίες που σας παρέχει. Στο εργαστήριο μας στεγάζονται όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμός για τη παροχή υπηρεσιών όπως: συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόμωση πάσης φύσεως πυροσβεστήρα, χαμηλής και υψηλής πίεσης, πλήρωση φιαλών CO2 για κάθε χρήση (κατάσβεση, φιάλες σωστικών σχεδίων κ.λ.π.) έλεγχος αντοχής φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης (Υδραυλική Δοκιμή), έλεγχος πληρότητας φιαλών CO2 και άλλων κατασβεστικών μέσων (FM200), με μηχάνημα υπερήχων, χωρίς την απομάκρυνση των φιαλών από τον χώρο εγκατάστασης τους, σχεδιασμός και κατασκευή ερμαρίων Έκτακτης Ανάγκης Σύραγγας (Ε.Α.Σ.) και άλλων ειδικών κατασκευών κατά παραγγελία. Διαθέτουμε επίσης ειδικευμένο προσωπικό και συνεργάτες για την εκτέλεση εργασιών όπως: κατάρτιση μελέτης πυρασφαλείας, κατάθεση φακέλου και έκδοση πιστοποιητικού από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εγκατάσταση συστημάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, εγκατάσταση και προγραμματισμός συστημάτων πυρανίχνευσης (συμβατά και διεύθυνσιοδοτούμενα) εγκατάσταση συστημάτων μόνιμης κατάσβεσης (CO2, FM200, Inergen) και υδροδοτικών συστημάτων με αντλίες. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από όλους τους αρμόδιους φορείς για την εκτέλεση των υπηρεσιών που σας προσφέρει και για την ποιότητα της εργασίας μας μπορούν να εγγυηθούν οι πολυάριθμοι πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα.